ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Redaxscript
Version : 5.0.0
Votes: 48

Screenshot

Redaxscript is an ultra lightweight website engine, simplifying the world of complex online projects. Experience the future of web design and development - leave behind the confusion and build websites intuitively.

  Space Required : 1.62 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 4

  Release Date : 11-01-2022

Features
 • Builds contents lightning fast
 • HTML5, CSS3, RSS2 and ATOM1 compliant
 • Search engine friendly environment
 • Fluide and elastic grid layout
 • Media queries powered mobile support
 • Mobile ready with responsive design
 • On-demand loader for Javascript and CSS
 • Pre-optimized with Page Speed and Yslow
 • Intuitive WYSIWYE admin interface
 • Built-in user interface framework
 • Module system with hook points
 • Advanced user and group permissions
 • Bundled with the latest jQuery
 • Ultra lightweight WYSIWYG editor
 • Multiple language and template support
 • Available in over 25 languages
 • Extensive setting options