ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Serendipity
Version : 2.4.0
Votes: 160

Screenshot

Serendipity is a PHP-powered weblog application which gives the user an easy way to maintain an online diary, weblog or even a complete homepage. While the default package is designed for the casual blogger, Serendipity offers a flexible, expandable and easy-to-use framework with the power for professional applications. Casual users appreciate the way Serendipity's sophisticated plugin architecture allows you to easily modify both the appearance of your blog and its features. You can install more than120 plugins with just one click, instantly enhancing your blog's functionality. No need to edit code!

  Space Required : 26.49 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 6

  Release Date : 20-11-2022

Features
 • Simple
 • Robust Editing Interface
 • Threaded comments
 • Anti-Spam / Comment moderation
 • Support for XML-RPC Editing
 • Dynamic
 • Trackback and Pingback
 • Plugins
 • Multiple Users
 • Internationalized
 • Skinable
 • Open Source - BSD License
 • Standards Compliant
 • Shared library
 • Easy Upgrading
 • Flexible Input/Output
 • Actively maintained