ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Smarty
Version : 3.1.39
Votes: 25

No screen shot available

Smarty is a template engine for PHP, facilitating the separation of presentation (HTML/CSS) from application logic. This implies that PHP code is application logic, and is separated from the presentation.

  Space Required : 1.38 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 18-02-2021

Features
  • Clean separation of presentation from application code
  • PHP backend, Smarty template frontend
  • Compliment PHP, not replace it
  • Fast development/deployment for programmers and designers
  • Quick and easy to maintain
  • Syntax easy to understand, no PHP knowledge required
  • Flexibility for custom development
  • Security: insulation from PHP
  • Free, open source

No Screenshots Available