ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Collabtive
Version : 3.1
Votes: 85

Screenshot

Collabtive is web-based project management software. Collabtive is intended for small to medium-sized businesses and freelancers. Collabtive is cloud based groupware easy and efficient for your projects.

  Space Required : 20.04 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 19-09-2017

Features
 • Unlimited projects, milestones, tasklists, and tasks
 • Unlimited members with user profiles
 • Role-based permission management
 • Messaging and instant messaging
 • File management
 • Timetracking
 • Timetracker reports, activity logs and messages in PDF format
 • Export user profiles as vCard
 • RSS feeds for messages and tasks
 • Synchronization of calendars via iCal task export
 • Excel files from activity logs and timetracker reports
 • E-mail notifications
 • Search, tags
 • Basecamp import
 • Fully themeable
 • Full UTF8 support