ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Mambo
Version : 4.6.5
Votes: 146

Screenshot

Mambo is a full-featured, award-winning content management system that can be used for everything from simple websites to complex corporate applications. It is used all over the world to power government portals, corporate intranets and extranets, ecommerce sites, nonprofit outreach, schools, church, and community sites. Mambo's "power in simplicity" also makes it the CMS of choice for many small businesses and personal sites. Powerful enough for the most demanding internet or intranet site, simple enough for everyone to use!

  Space Required : 12.45 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 26-06-2008

Features
 • A large and healthy user and developer community.
 • Provides a basic level of content approval for registered users.
 • Online help.
 • Page caching mechanism to improve performance on busy sites.
 • Trash manager
 • Advertising management (banners, etc).
 • Media (images, documents) upload and management.
 • Content display scheduling.
 • Content syndication (RSS).
 • Search engine friendly (SEF) URL's.
 • Internationalisation (interface translation).
 • Content macro language (aka mambots).
 • Advanced and separate system administation system.
 • Advanced package/addon/template deployment system.
 • Simple but powerful template system
 • Heirarchial user access groups.
 • Basic visitor statistics.
 • Multiple WYSIWYG content editor support
 • Simple polls
 • Content voting/rating system