ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Dokeos
Version : 2.1.1
Votes: 36

Screenshot

Dokeos is an elearning and course management web application. It provides all the features needed for e-learning and blended learning management : From Authoring to Reporting. Dokeos supports many different kinds of learning and collaboration activities. Teachers/trainers can create, manage and publish their courses through the web. Students/trainees can follow courses, read content or participate actively through groups, forums, chat.

  Space Required : 96.87 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 22-01-2012

Features
REPORTING Track time, progress and score. & print certificates.

AUTHOR Templates based online authoring & rapid learning.

SCORM Import third party content Articulate, Captivate...& certify reporting.

ADMIN Manage users, cources, groups. & handle multisite deployment

SOCIAL Have students learn from each other. & organise videoconferences

MINDMAPS Build visual learning without graphical expertise & import mindmaps

DOCUMENTS Word, PDF, Powerpoint, Flash & Virtual library

SCENARIOS Structure learning by chapters, weeks or activities & build case studies

QUIZZES 29 templates of online learning activities & Medical imaging delineation

PODCASTS Publish images, audio and video for mobile learning & record your voice online