ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Quick.Cart
Version : 6.7
Votes: 67

Screenshot

Quick.Cart is a simple and functional shopping cart for you and your customers. Intuitional products and orders management, amazing abilities to extend script and easy installation makes our script unique!

  Space Required : 1.42 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 30-03-2016

Features
 • Products management
 • Pages and subpages management
 • Orders management
 • Shipping and payment management
 • Languages management
 • Advanced SEO support
 • Configuration
 • Ability to disable products ordering
Customer
 • Products and pages view
 • Print products and pages description
 • Searching products
 • Basket management and option to save it for 24h
 • Sending and printing orders
 • Sending emails with order details to customer and admin
 • Mobile version
 • Possibility to change language