ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
EGroupware
Version : 23.1.20230524
Votes: 44

Screenshot

EGroupware is the leading Online Collaboration Tool and the top choice for big enterprises, small businesses and teams within and across organizations all over the globe. EGroupWare is a free open source groupware software intended for businesses from small to enterprises. Its primary functions allow users to manage contacts, appointments, projects and to-do lists.

  Space Required : 348.14 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

  Release Date : 24-05-2023

Features
 • Calendar (including support for scheduling of groups, resources and contacts)
 • Contact-manager using an SQL database or LDAP
 • Integrated IMAP webmail client (FelaMiMail)
 • Infolog, an application for tasks and notes
 • Element based project manager highly integrated with all other apps
 • Resources management (inventory) and booking tool integrated into eGroupWare calendar
 • File manager
 • SiteMgr: web based authoring system with fine granulated access control lists
 • Time-tracker application integrated with project manager
 • Tracking of bugs or other, integrated with project manager
 • Wiki
 • Knowledge base