ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Vty
Version : 1.6
Votes: 6

Screenshot

Vty is a web-based database manager script written with Php. It's for Mysql. You can connect to Mysql and see and edit your databases and tables.

  Space Required : 0.14 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

Features
  • Connect to a database server with username and password
  • Add and drop tables and columns
  • Insert new records, update and delete the existing ones
  • Execute any SQL command