ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Nucleus
Version : 3.70
Votes: 49

Screenshot

Nucleus CMS is a flexible and easy to install content management system, aka blog software. It helps you to publish a website and lets writers do what they are best at: writing items or articles, without having to worry about formatting and markup.

  Space Required : 3.16 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 22-09-2014

Features
Nucleus Core package has a great set of features.
 • Maintenance of one or more weblogs/news-sites
 • Multiple Authors
 • Categories
 • Built-in commenting system
 • FancyURLs
 • Runs on your own server
 • Drafts and Future Posts
 • Fully Tweakable
 • Plugins
 • Bookmarklet and right-click blogging
 • Archives and Search
 • RSS and Atom Syndication
 • XML-RPC interface: Blogger, metaWeblog and MovableType APIs
 • File/Image Upload
 • IP-banlist
 • Backup/Restore