ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Zeuscart
Version : 4.0
Votes: 25

Screenshot

Zeuscart shopping cart is based on PHP application and it is used as scripting language which facilitates developer in making dynamically driven websites. It is very facile to learn and understand. Zeuscart is an incredibly stable & richly-interfaced, open source shopping cart and it's a simple E-commerce software package which allows, even a non-technical person to open an online store on the Internet, with minimal efforts. Zeuscart is a web-based PHP/My SQL shopping cart which is simple, powerful and easy to use. Zeuscart includes a number of marketing-tailored features that can help you increase your online sales, promote repeat purchases, and boost customer satisfaction.

  Space Required : 15.39 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 06-03-2015

Features
  • New Admin Template
  • AJAX based Admin UI
  • Product Variation
  • Digital Product Download
  • Customer Group Management
  • Customer Group Management based discounts at Store Front
  • Quick Link menu at Admin Area
  • Grapical Statistics at Admin Panel
  • Admin Settings
  • Getting Started Links