ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Saurus
Version : 4.7.FINAL
Votes: 5

Screenshot

Saurus is Free, Open Source Software for Building and Managing Websites. Saurus CMS ships with most common applications such as article list, blog, news with archive, forum and image gallery, packaged as content templates. In addition to the built-in content templates, site-specific custom applications can be developed using Saurus API.

  Space Required : 7.81 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 04-02-2015

Features
 • On-site editing
 • Text editor
 • File manager
 • Manage structure
 • Access control (ACL)
 • Multi-site management
 • Applications
 • Template-based designr
 • Saurus API
 • Comment boards
 • Staging
 • MScheduled publishing
 • Feedback forms