ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Dotclear
Version : 2.25.3
Votes: 159

Screenshot

Dotclear is an open-source web publishing software created in 2002 by Olivier Meunier. A one man's project at first, Dotclear soon gathered a team comprising different personalities with various backgrounds. The project's purpose is to provide a user-friendly tool allowing anyone to publish on the web, regardless of their technical skills.

  Space Required : 10.66 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 4

  Release Date : 25-02-2023

Features
Dotclear possesses a rich functionality that makes it a high quality publishing tool, equaling and even outperforming other similar tools in some aspects. Beyond the core functionality, Dotclear is designed to provide the user with the most comfortable experience.
 • Easy publication
 • Fully customizable theme
 • User-friendly administration
 • Flexible template system
 • Media management
 • Choose your input method
 • Flexible comment system
 • Built-in antispam
 • Localization
 • Presentation widgets
 • Themes and plugins
 • Pages
 • Tags and categories
 • Automated installation
 • Support for several database types
 • Automated installation
 • Support for several database types
 • Multiblog
 • Multi-user with permissions
 • Standard compliant
 • Accessible
 • Importing / exporting
 • Naturally optimized for search engines
 • Syndication feeds
 • Complete trackback support
 • Full Unicode support
 • XML/RPC client support
 • Extensible
 • Performance and scalability
 • Twice free