ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
MyWebSQL
Version : 3.9
Votes: 60

Screenshot

MyWebSQL is the ultimate desktop replacement for managing your MySQL databases over the web. With interface that works just like your favourite desktop applications, you don't need to keep switching over webpages to get simple things done. Just login to your database and manage your database as if your are working on your desktop!

  Space Required : 3.62 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

  Release Date : 24-09-2021

Features
  • Application and right click menus
  • Multiple syntax highlighted sql editors
  • Quick Inplace multi-record editing
  • Zero configuration installation
  • Multiple server login supported
  • Excellent support for major browsers
  • WYSIWYG Table creator/editor
  • Batch Import/Export modules
  • UI Themes supported