ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
jqPlot
Version : 1.0.9
Votes: 3

No screen shot available

jqPlot is a plotting and charting plugin for the jQuery Javascript framework. jqPlot produces beautiful line, bar and pie charts with many features. jqPlot's Strongest Feature is its Pluggability! Computation and drawing of lines, axes, shadows even the grid itself is handled by pluggable "renderers". Not only are the plot elements customizable, plugins can expand functionality of the plot too! There are plenty of hooks into the core jqPlot code allowing for custom event handlers, creation of new plot types, adding canvases to the plot, and more!

  Space Required : 2.97 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

Features
  • Numerous chart style options.
  • Date axes with customizable formatting.
  • Up to 9 Y axes.
  • Rotated axis text.
  • Automatic trend line computation.
  • Tooltips and data point highlighting.
  • Sensible defaults for ease of use.

No Screenshots Available