ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
JSZip
Version : 3.10.1
Votes: 3

No screen shot available

JSZip helps you create .zip files with Javascript. JavaScript today is capable of generating a lot of data. The easiest way to deliver multiple files to your users is in a zip file. Instead of wasting server resources and bandwidth you can get the client to do it for you by JSZip.

  Space Required : 0.09 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 02-08-2022

Features
JSZip features :
  • add(name, data [,options])Add a file to the zip file. Supports chaining.
  • folder(name)Add a directory to the zip file. Supports chaining.
  • find(needle)Compare a string or regular expression against all of the filenames and returns an informational object for each that matches.
  • remove(name)Delete a file or folder.
  • generate(asBytes = false)Generates the complete zip file. By default encoded as base64.

No Screenshots Available