ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Elycharts
Version : 2.1.6
Votes: 2

No screen shot available

Elycharts is a pure javascript charting library, easy to use and completely customizable. It helps you create good looking interactive charts on you web pages or web applications, with a lot of useful features: legend and label support, mouse tracking, tooltips, templates, animations

  Space Required : 0.16 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

Features
  • line charts with spline support
  • area and areaspline charts
  • column/bar charts
  • sparklines and sparkbars
  • pie charts

No Screenshots Available