ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่




jsMorph
Version : 0.5.0
Votes: 3

No screen shot available

jsMorph is a morphing - motion - tweening framework that knows what you need to do... get going! It's a nice ensemble of best timing, fast, smart and resource saving algorithms and convenience. jsMorph is a completely Cross-Browser, pure javaScript animation framework that can manipulate almost any and multiple stylings of multiple HTML elements. It auto detects start positions, auto converts units, automatically adjusts rendering speed and corrects time leaks for smoother rendering experience.

  Space Required : 1.20 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

Features
  • super fast rendering due to optimized browser rendering buffer usage.
  • individual triggering for single or grouped rendering.
  • recycling functionality for less memory usage.
  • plenty callback functionality for best control.
  • chaining possibility for shorter code.
  • Tooltips and data point highlighting.
  • Sensible defaults for ease of use.

No Screenshots Available