ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Chyrp
Version : 2.5.2
Votes: 42

Screenshot

Chyrp is a blogging engine designed to be very lightweight while retaining functionality. It is powered by PHP and has very powerful theme and extension engines, so you can personalize it however you want. The code is well-documented, and it has a very strong structure that's loosely based on the MVC design pattern.

  Space Required : 2.69 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 20-11-2014

Features
  • Extremely lightweight
  • Preview mode
  • Customize look of URLs, or use the recommended Clean URLs
  • Easily add and edit pages
  • Save posts as drafts for later editing and publishing
  • Easy HTML blog posting
  • Tons of modules to add functionality to your blog
  • Clean interface with AJAX
  • Add comment feather to add a comment system to blog