ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
X-Cart
Version : 5.4.1.7
Votes: 74

Screenshot

X-Cart is a PHP/MySQL based secure shopping cart software with open source code.

  Space Required : 262.64 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 08-07-2020

Features
 • Awesome Design Templates

  Get your store up and running fast - without breaking the bank. Take a peek at all the great design templates we offer, then choose your fave and start customizing.

 • Open source PHP code

  Open source means full control over everything for you. Add extra features now or in a year or two as your online business grows - no problem!

 • Technological Marvel

  For you, it means smart and hassle-free performance. For your developer, it translates to faster work, easier maintenance and scalability plus helpful documentation - all of which are easier on your pocket!

 • Fast & Secure

  X-Cart is the only PCI DSS compliant software you can run on your own server. It works on any hosting, even a shared one, while featuring industry leading security - naturally!

 • Extensions

  Access hundreds of add-ons via the Marketplace which is built right into your store admin area. Any developer can publish work there, and you can install it with one click-right from your website!

 • Great community

  There's a very active community of many developers and e-commerce industry professionals. They address and solve loads of questions daily based on the real-world experience of actual online business.

 • Responsive

  Bootstrap-based responsive design for optimal performance on all types of devices, from cell and tablet to widescreen desktop out of the box.