ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
WebMail Lite
Version : 9.6.1
Votes: 192

Screenshot

WebMail Lite Open-source webmail script for your existing IMAP server. WebMail Lite can be used to access mail on virtually any IMAP enabled mail server. The integrated web administration panel allows you to manage the system settings without manual editing config files.

  Space Required : 67.04 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 7

  Release Date : 17-11-2022

Features
Functionality
 • Multiple domains
 • Mail folders and nested folders
 • Address Book (Contacts and Groups)
 • Mail filters, via Sieve
 • Auto-responder, via Sieve
 • Forwarding, via Sieve
 • Plugins (change password, etc)
 • Mail Search
 • IMAP synchronization
 • IMAP quotas
 • IMAP search
 • Managing IMAP folders
 • Delivery confirmation

Usability
 • Message preview pane
 • Auto-complete of e-mail addresses
 • Keyboard shortcuts
 • ISpell-check
 • Compose e-mails in HTML (WYSIWYG) or plain-text modes
 • Built-in and user-defined skins
 • Web administration panel (manage system settings and domains)

Security
 • Supports SSL connections with mail servers
 • Can block javascript and external images in e-mails

Compatibility
 • Supports SMTP/IMAP/POP3 protocols
 • MySQL, MS SQL or MS Access database backend
 • Supports AJAX in all modern browsers: IE6+, Firefox, Chrome, Safari, Opera
 • International charsets, including UTF-8
 • Accurate e-mail parser and viewer