ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
CakePHP
Version : 4.4.10
Votes: 95

No screen shot available

CakePHP makes building web applications simpler, faster and require less code. CakePHP is a rapid development framework for PHP which uses commonly known design patterns like Active Record, Association Data Mapping, Front Controller and MVC. Our primary goal is to provide a structured framework that enables PHP users at all levels to rapidly develop robust web applications, without any loss to flexibility.

  Space Required : 36.87 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 5

  Release Date : 06-01-2023

Features
Why use CakePHP

Build Quickly
Use code generation and scaffolding features to rapidly build prototypes.

No Configuration
No complicated XML or YAML files. Just setup your database and you're ready to bake.

Friendly License
CakePHP is licensed under the MIT license which makes it perfect for use in commercial applications.

Batteries Included
The things you need are built-in. Translations, database access, caching, validation, authentication, and much more are all built into one of the original PHP MVC frameworks.

Clean MVC Conventions
Instead of having to plan where things go, CakePHP comes with a set of conventions to guide you in developing your application.

Secure
CakePHP comes with built-in tools for input validation, CSRF protection, Form tampering protection, SQL injection prevention, and XSS prevention, helping you keep your application safe & secure.

No Screenshots Available