ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
TYPO3 6
Version : 6.2.31
Votes: 78

Screenshot

TYPO3 is a free Open Source content management system for enterprise purposes on the web and in intranets. It offers full flexibility and extendability while featuring an accomplished set of ready-made interfaces, functions and modules.

  Space Required : 54.65 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 18-04-2017

Features
 • TYPO3 harmonizes with HTML5
 • Web Accessibility by default
 • Improvements within the Rich Text Editor
 • TCEforms - record editing in TYPO3
 • Content management (text, images, links, downloads, forms)
 • Text formatting with Rich Text Editor (italic,etc.)
 • File management
 • History and versioning
 • Dynamic generation of menu items in the navigation
 • Autom. compression and downsizing/enlargement of images
 • Autom. generated sitemap
 • Time control of content points or the whole website (start-/finish date)
 • Wide permission system