ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
SPIP
Version : 4.2.2
Votes: 74

Screenshot

SPIP is a publishing system for the Internet in which great importance is attached to collaborative working, to multilingual environments, and to simplicity of use for web authors. It consists of a collection of files installed on a web server which allow you to take advantage of a number of automated tasks: multi-user management, laying out your articles without the need to use HTML, easily modifying the structure of your site, etc. Using the very same application as used to browse a site (Netscape, Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Opera...), SPIP enables you to build and update your site thanks to a very simple user interface.

  Space Required : 27.83 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 6

  Release Date : 28-02-2023

Features
Petitions using SPIP

Image processing

Creating a multilingual site

Internationalizing Templates

Inserting LaTEX mathematical formulae

Typographical Images

Automatic image processing

Content Syndication

Multimedia and graphical processes