ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Quick.CMS
Version : 6.7
Votes: 48

Screenshot

Quick.CMS is comprehensive and easy to customize Content Management System helpfull in your web site management. This tool enables you to easily extend functionality and change layout of your website... and breath a sigh of relief.

  Space Required : 1.79 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

  Release Date : 06-02-2020

Features
 • valid with standards
 • simple to modify HTML and CSS
 • small requirements
 • SEO support
 • languages management
 • amazing abilities to customize
 • WYSIWYG editor
 • easy backup
 • mobile version
 • advanced images management
 • support
 • short cut for handicapped people - WAI
 • web directory with websites based on our scripts
 • over 7 years and 6000 websites