ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Logaholic
Version : 7.1.6
Votes: 22

Screenshot

Logaholic is a powerful web analytics solution that delivers reliable, objective information about the performance of your web site content, traffic, keywords and marketing. Get useful insights that will help you improve your site today. Logaholic's low impact Javascript tracking tags ensure that collecting data won't slow down your website. If tracking should fail, it does so without delays in load time, invisible to the user.

  Space Required : 18.09 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 24-05-2020

Features
 • Analyze mutiple websites
 • Unique Visitors and Visits
 • Conversion rates
 • Bounce Rates
 • New and Returning Visitors
 • Save reports as CSV or XML file for use in Excel and other applications
 • Auto-Detect for Google Adsense referrer clicks
 • Track performance of marketing campains
 • Profile management
 • User management
 • Selectable Visitor Identifcation method
 • Create visitor groups by Country, Landing Pages, Search Engines, Keyword, Referrers, KPI's – you name it!
 • View many Logaholic reports just for selected traffic segment
 • Log analyzer for single files, entire directories or gzipped archives