ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Pixelpost
Version : 1.7.3
Votes: 29

Screenshot

Pixelpost, a small photoblog application that's a no-brainer to set up and use. It's perfect for anyone wishing to regularly post their photos on the web like a blog. Unlike other blog engines out there, Pixelpost doesn't try to solve all of the worlds problems. Pixelpost simply does photoblogs, and it does them well. If you are looking for a full blown CMS or text-blog, Pixelpost isn't for you. But if you want something simple, and designed from the ground up for photobloggers, like yourself, you've found the perfect app.

  Space Required : 1.98 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 02-09-2009

Features
 • Smooth Install Assistant
  Users who are upgrading will appreciate the new super-smooth upgrade system as well.
 • Fancy Admin Stuff
  Lots of little tweaks that are sure to make your life better.
 • New Tags for Image and Browse Page
  New features that will make the template system even easier to use.
 • New Defensio Addon
  A brand new spam filtering web service which comes as Pixelpost default addon now, it can be used instead of Akismet.
 • Cool Feed Options
  Setup your feeds to fit your needs.
 • New Languages
  For our friends all over the world!
 • Brand New Front Workspaces
  Addon creators are going to love us for this!
 • Bug Fixes
  Yes, we admit, there were a few bugs in the last version, we are only human.