ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
RockMongo
Version : 1.1.7
Votes: 11

Screenshot

RockMongo is a MongoDB administration tool, written in PHP5, is Best in PHP world, more like PHPMyAdmin.

  Space Required : 0.91 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 06-06-2014

Features
 • Runs fast, and easy to install
 • I18N (English, Chinese(English, Chinese, French, Japanese, British, Spanish, German, Russion, Italian)
 • System
  • Multiple hosts, and one host can has multiple administrators
  • Switch among hosts freely
  • Password protection
 • Server
  • Server info (web server, PHP, directives in PHP.ini ...)
  • Status
  • Databases overview
  • Replication status
 • Database
  • Query, create, drop, repair
  • Execute commands and javascript codes
  • Statistics
  • Profiling
  • Users management
  • Data transfer(clone)
  • Export/import
 • Collection
  • Advanced query and explain tool
  • Read, insert, update, duplicate and remove single row
  • Query, create and drop indexes
  • Validate collection
  • Clear all records in collection
  • Remove and change a batch of criteria matched rows
  • Statistics
  • Rename
  • Modify properties (capped, size, max ...)
  • Data transfer(clone)
  • Export/import
 • Field
  • Update/Remove/Clear operations
 • GridFS
  • View chunks
  • Download file