ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
EPESI
Version : 1.9.1
Votes: 73

Screenshot

EPESI is a web application for managing business information. It makes data organizing and sharing easy, simplifies internal communication and makes workflow more efficient. EPESI has a modular design which makes it flexible and easy to adapt. Its base consists of CRM application with PHP framework, both free and open source, that can be extended with specialized modules. EPESI is very easy to use. It has a nice, clean and intuitive interface. Many functionalities are designed specifically to let the user work more effectively. EPESI also has lots of shortcutting methods allowing you a quick access to your data.

  Space Required : 92.75 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 07-09-2022

Features
 • Dashboard
 • Companies - addressbook of companies
 • Contacts - addressbook of individuals
 • Shared Calendar with alerts
 • Shared Task List - To Do
 • Phone Calls Log
 • Notes and Files (Document Management)
 • E-mail client - Roundcube IMAP
 • Exclusive Click2Fill form filling
 • Unique Watchdog module monitoring record changes
 • Advanced permission system
 • Shoutbox
 • Customizable shortcuts - quick access