ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
ShopSite
Version : 14.0
Votes: 25

Screenshot

ShopSite is the easiest-to-use shopping cart software for small to medium-sized businesses. With our e-commerce software and intuitive interface, you can have a store online in 15 minutes. With our rich feature set you won't outgrow our catalog software, and you will not need expensive add-ons in order to have a fully functioning cart.

  Space Required : 78.56 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 31-01-2018

Features
Store Building Tools
 • Mobile-friendly Responsive Templates
 • Full Control Over Store Look-and-Feel
 • Add order buttons to other sites or blogs
 • Word Press Plugin
 • Facebook Store
 • localized currency and language (Latin1) support
 • Integrated Social Media
 • Browser-based Interface
 • Store Setup Wizard
 • Context-Sensitive Help
 • Search Engine Friendly HTML Pages
Catalog & Business Management
 • Products & Pages XML Upload/Download
 • Media Library Manager
 • Store Statistics/Reporting
 • Dashboard
 • Barcode Scanner Support
 • Merchant Notification of Orders
 • Automatic Customer Receipts
Security, Reliability & Efficiency
 • Remote Orders Database
 • PABP/PCI-DSS Certification
 • User Accounts
 • User Account Roles
 • Page and Product Databases
 • Order System Tracking
 • Merchant Security Status Indicator
Shopping Cart Features
 • Order Total on First Cart Page
 • Secure Order Capture
 • Real-time credit card processing
 • Minimum Order Value