ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Nibbleblog
Version : 4.0.5
Votes: 73

Screenshot

Nibbleblog Easy, fast and free CMS Blog The database used is based on XML files and this way it is not necessary to use MySQL or similar DBMS.

  Space Required : 2.15 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

  Release Date : 07-09-2015

Features
  • Upload picture to the internal server with so easy and convenient
  • plugin: Share
  • plugin: Categories
  • plugin: Sponsors
  • Jquery v1.8
  • Tinymce v3.5.6 (WYSIWYG)