ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Pimcore
Version : 10.5.20
Votes: 27

Screenshot

Pimcore is a powerful and robust Zend Framework based PHP content management system (WCMS) for creating and managing digital content and assets. Besides being a full-featured open-source WCMS system, pimcore is the first and premier PHP open source enterprise product information management framework (PIM) available.

  Space Required : 306.90 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 29-03-2023

Features
Web-Content Management
The biggest challenge for a content management system is to make it really easy and user-friendly for the editors to manage web content. Within pimcore almost all editing is done by using the drag-and-drop features of the rich administration interface, which is powered by well-known ExtJS framework.
Asset Management
Managing digital assets within pimcore is really easy, flexible and intuitive. It is a web-based, open source digital asset management module which has been designed to give your editors easy and fast access to print as well as web ready assets for website embedding or for content distribution.
Product Information Management
Product Information Management is the base technology for providing product information in a multi-channel and cross-media environment. Pimcore is the first and premier PHP open source enterprise product information management framework (PIM) available.