ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Bootstrap
Version : 5.2.3
Votes: 177

No screen shot available

Bootstrap Sleek, intuitive, and powerful front-end framework for faster and easier web development. Bootstrap was made to not only look and behave great in the latest desktop browsers (as well as IE7!), but in tablet and smartphone browsers via responsive CSS as well.

  Space Required : 7.77 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 7

  Release Date : 21-11-2022

Features
  • A 12-column responsive grid
  • Dozens of components
  • JavaScript plugins
  • Typography, form controls
  • A web-based Customizer to make Bootstrap your own

No Screenshots Available