ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
phpLiteAdmin
Version : 1.9.8.2
Votes: 11

Screenshot

phpLiteAdmin is a web-based SQLite database admin tool written in PHP with support for SQLite2 and SQLite3.

  Space Required : 0.25 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 05-09-2019

Features
 • Lightweight - consists of a single 150KB source file for portability
 • Supports SQLite3 with backwards-compatibility for SQLite2
 • Create and delete databases
 • Add, delete, rename, empty, and drop tables
 • Browse, add, edit, and delete records
 • Add, delete, and edit table columns
 • Manage table indexes
 • Manage table triggers
 • Import and export tables, structure, indexes, and data
 • View data as bar, pie, and line charts
 • Graphical search tool to find records based on specified field values
 • Create and run your own custom SQL queries in the free-form query editor/builder
 • Easily apply core SQLite functions to column values using the GUI
 • Write your own PHP functions to be available to apply to column values
 • Secure password-protected interface with login screen and cookies
 • Specify and manage an unlimited number of databases
 • Specify a directory and optionally its subdirectories to scan for databases
 • Allows multiple installations on the same server, each with a different password
 • Design your own theme using CSS or install a pre-made theme from the community
 • All presented in an intuitive, easy-to-use GUI that allows non-technical, SQL-illiterate users to fully manage databases