ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Zurmo
Version : 3.2.7
Votes: 35

Screenshot

Zurmo is an Open Source Customer Relationship Management (CRM) application that is mobile, social, and gamified. We use a test-driven methodology for building every part of the application. This means you can create and maintain a custom-built CRM system with the assurance that future updates are not going to break your installation.

  Space Required : 90.71 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 19-06-2019

Features
Contact Management
 • Full view of Contact details
 • 360 view of Accounts
 • Lead Management
 • Quickly find info with Global Search

Activity Management
 • Meetings,Tasks,Notes, and Attachments all in one place
 • Roll Up to see activities from related records
 • Latest activities widget, easy view of historical information

Deal Tracking
 • Sales Force Automation
 • Create and Manage Opportunities
 • Track Sales Pipeline
 • Probability of Closure

Gamification
 • CRM Gamification rewards end users
 • Scores & Badges
 • Achievement & Status
 • Proven to improve User Adoption

Security
 • Roles
 • Groups
 • Permissions, Rights, Policies
 • Ad-hoc teams

Personalize
 • Custom fields, layouts and labels
 • Custom Dashboards
 • Calculated fields
 • Dependent dropdowns