ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Croogo
Version : 4.0.7
Votes: 14

Screenshot

Croogo is a free, open source, content management system for PHP. It is powered by CakePHP MVC framework.

  Space Required : 48.51 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 31-10-2020

Features

 • Content
  • Content Types: You can create your own content type
   • Blog
   • Node
   • Page
  • Taxonomy: Categorization of your content
  • WYSIWYG Editor
   • Attachments (for image and file uploads)
  • Comments
   • Threaded comments
   • Email notification
   • Moderation
   • Spam protection (requires Akismet API key)
   • Captcha (requires Recaptcha API key)
  • Syndication: RSS feeds for
   • Individual content types
   • All promoted items
   • Comments
  • SEO
   • Search engine friendly URLs
   • Full control over meta tags
  • Custom fields
 • Menu Manager
 • Blocks
 • Contact forms
  • Email notification
  • Messages archive
  • Spam protection (requires Akismet API key)
  • Captcha (requires Recaptcha API key)
 • File Manager
 • Users
  • ACL Manager (Permissions)
 • Themes
 • Web based administration