ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Open Real Estate
Version : 1.28.0
Votes: 1201

Screenshot

Open Real Estate is a free software for building websites of real estate agencies and realtors. It is based on Yii CMF - one of the fast working modern frameworks. Open Real Estate is a ready-to-use business solution. It can increase the profits of the real estate agency and the real estate agents as well.

  Space Required : 70.88 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 20

  Release Date : 16-01-2019

Features
 • it is possible to post listings of property for sale and for rent with images, descriptions, displaying on the map;
 • user is able to reserve a property online;
 • user is able to send a message for booking a property with criteria he/she needs and his/her comments, the administrator is able to find and advise him/her an appropriate real estate;
 • search through listings, sort by price and rate;
 • all listings are displayed on the map;
 • users can post comments and rate the listings;
 • comments and rates can be displayed on the site at once or only after moderation by the administrator;
 • each listing can have an image gallery (unlimited number of images);
 • user can set a bookmark with publishing in social networks;
 • the section News;
 • the section Q&As;
 • management of site pages, ability to embed widgets (functional blocks) into pages;
 • the listing can be marked as Special offer, and such a listing will be highlighted in search results;
 • management of site parameters: cache settings, maps settings, settings of listings' displaying, settings of notifications for the administrator and users and many other parameters;