ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Commentics
Version : 4.4
Votes: 18

Screenshot

Commentics is a free, advanced PHP comment script with many features. Professionally written and with open source code, its main aims are to be integrable, customizable and secure.

  Space Required : 14.49 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 21-01-2023

Features
Why use it?
Fresh and relevant content not only helps in retaining visitors but also in keeping search engines interested. For the reasons below, Commentics is an ideal choice for this. Use it on your articles or even as a standalone comments page.

Frontend
 • Captcha
 • Smilies
 • BB Code
 • Preview
 • Star Ratings
 • Pagination
 • Email Subscription
 • Swear/Spam Filter
 • Anti-flooding
 • Terms Acceptance
 • RSS Feed

Backend
 • Highly Configurable
 • Multiple Admins
 • Database Backup
 • Drag & Drop Design
 • Maintenance Mode
 • Version Check
 • Statistics
 • Ban System
 • Help Pages
 • Last Login

General Features
 • Like/Dislike Comment
 • Flag Comment
 • Social Bookmarking
 • UTF-8 Capable
 • Threaded Replies
 • Valid XHTML/CSS
 • Email SMTP
 • Translatable
 • Rich Snippets
 • Gravatar
 • Akismet
 • Sort By