ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Open Source Point of Sale
Version : 3.3.1
Votes: 59

Screenshot

Open Source Point of Sale is a point of sale system built on top of a CodeIgniter base. It therefore is written in PHP and uses MySQL as the database backend for data storage. This means that it'll run on any system with a web browser and can be run on a local server or hosted for multiple clients to access.

  Space Required : 61.65 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 4

  Release Date : 15-12-2019

Features
  • Customer tracking

  • Inventor tracking

  • Supplier tracking

  • Many reports are built in

  • Easy to use sales register interface

  • Employees with permissions assignment

  • Gift cards