ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Magento 1.7
Version : 1.7.0.2
Votes: 7

Screenshot

Magento is an Open Source ecommerce web application launched on March 31, 2008. It was created by Varien, building on components of the Zend Framework.

  Space Required : 76.43 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 05-07-2012

Features
  • Marketing Promotions and Tools
  • Analytics and Reporting
  • Search Engine Optimization
  • Site Management
  • Catalog Management
  • Catalog Browsing
  • Product Browsing
  • Mobile Commerce
  • International Support
  • Checkout
  • Shipping
  • Payment
  • Customer Service
  • Customer Accounts
  • Order Management