ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
LiteCart
Version : 2.5.1
Votes: 116

Screenshot

LiteCart is a free e-commerce platform focusing on simplicity and lightweight with logical design and a simple to use interface. LiteCart is known for it's it's small footprint and minimalistic design. The extreme performance is making it one of the world's highest performing e-commerce frameworks. Founded by swedish developer T. Almroth.

  Space Required : 4.26 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 11

  Release Date : 13-12-2022

Features
 • Lightweight
 • Logical user interface
 • Easy to navigate
 • Reduced amounts of mouse clicks
 • Modern interface
 • Unlimited products
 • Unlimited categories
 • Multiple languages
 • Multiple currencies
 • Multiple charset support
 • Fixed prices per currency
 • ISO Codes
 • One Step Checkout
 • Plug 'n play admin apps
 • Order editor
 • Multiple product images
 • Search Engine Friendly
 • PHP, jQuery, HTML 5 & CSS 3
 • Injection based translations
 • And much more...
Add-ons can be obtained on the official website