ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Loaded Commerce
Version : 6.6
Votes: 149

Screenshot

Loaded Commerce is the most powerful ecommerce platform you can host yourself. Loaded Commerce 6.5 evolved over a decade to serve the most aggressive online store owners on the internet. There is not much that Loaded does not do.

  Space Required : 91.16 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 6

  Release Date : 18-10-2020

Features
  • Comprehensive Catalog and Shopping Cart - All the features that make it well rounded ecommerce solution and a few like Wishlist and specials by category that cause it to stand apart.

  • Data Driven Inventory Management - Built to keep accurate count to deliver smiles to your customers and reduce refunds. Send your product data to eBay and Amazon to increase awareness and drive orders.

  • Power Selling Features - Shop by Price, Cross sell and much more give you a competitive edge that means more customers and more orders.

  • Whitelabel Edition - Perfect for resellers, developers or corporate use. Replace our branding and admin links with your own