ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
UIkit
Version : 3.16.10
Votes: 31

No screen shot available

UIkit A lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces. UIkit gives you a comprehensive collection of HTML, CSS, and JS components which is simple to use, easy to customize and extendable. UIkit is open source and MIT licensed. It is absolutely free of charge and you can use, copy, merge, publish and distribute the framework without any limitations.

  Space Required : 1.78 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 20-03-2023

Features
LESS

UIkit is developed in LESS to write well-structured, extendable code which is easy to maintain.

Components

A collection of small, responsive components using consistent and conflict-free naming conventions.

Customizer

UIkit's very basic style can be extended with themes and is easy to customize to create your own look.

Responsive

With the mobile-first approach UIkit provides a consistent experience from phones and tablets to desktops.

No Screenshots Available