ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Anchor
Version : 0.12.7
Votes: 7

Screenshot

Anchor is a super-simple, lightweight blog system, made to let you just write.

  Space Required : 3.11 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 07-03-2018

Features
Markdown-happy
Anchor gives you full freedom over your words. Just write in Markdown or HTML, whatever you prefer.

Teeny-tiny
Prefer your blog systems without the bloat? Anchor weighs in smaller than a standard JPG image (~150kb).

Drag-n-drop
Want to add some custom CSS, JavaScript, or an image to your post? Just drag the file over to Anchor, and we'll do the rest.

Works in your language
Anchor is fully i18n compatible, so you can just grab a language file and get speaking Anchor in no time.

Super-simple theming
Creating and modifying a theme is as simple as knowing some very simple PHP and HTML/CSS.

SEO Features
Create and utilise custom theme hooks without the need for advanced programming knowledge.

Extensible
You can add or remove an infinite amount of custom fields to any post or page at the click of a button.

Art-directed blogging
Make every article unique with the ability to add custom CSS, JavaScript, and HTML to any blog post or page.

Forever free
Anchor has been, is, and always will be 100% free of charge to everyone.

Markup made modern
To keep Anchor small, we only support the latest browsers — no more IE6/7/8.