ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
wallabag
Version : 2.5.4
Votes: 35

Screenshot

wallabag is a read-it later application. You can use it to save a link (including all content : text, images, videos). Moreover, you can manage all your saved link performing actions like tag, favorite, archive and for sure deletion!

  Space Required : 144.48 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 08-02-2023

Features
 • wallabag is free and open source. Forever.
 • No time to read? Save a link in your wallabag to read it later
 • Read the saved articles in a comfortable view: the content, only the content
 • You save all the content: text and pictures
 • You can easily migrate from others private services.
 • You like an article? Share it by email, on twitter or in your shaarli
 • Because we are increasingly mobile, wallabag fits all your devices
 • Saving a link is so easy because we provide you many tools: extensions for Chrome and Firefox, iOS, Android and Windows Phone application, a bookmarklet, a simple field in your config webpage.
 • You can set tags to your entries.
 • wallabag is multilingual: french, english, spanish, german, italian, russian, persian, czech, polish, ukrainian and slovienian.
 • You’re not the only one at home to use wallabag? it’s good, wallabag is multi users
 • You prefer a dark template? Perfect, many templates are available in the configuration screen
 • Many storage allowed: sqlite, mysql and postgresql
 • Scroll position is saved: when you return on an article, you come back where you was. So convenient!
 • You can flattr flattrable articles directly from your wallabag