ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
phpicalendar
Version : 2.31
Votes: 49

Screenshot

phpicalendar is an open source php application to parse and display shared icalendar-compatible calendars on a website. phpicalendar is released under the GNU/GPL terms.

  Space Required : 1.33 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 26-01-2009

Features
The features are as follows:

* View calendars by day, week, month, or year as a graphical output or a list
* View different calendars (including remote web calendars) individually or in combinations
* Display web calendars in many different languages
* Display Google calendars
* Provide links to subscribe to or download calendars
* Search for events containing keywords
* Generate a variety of rss feeds to provide events to other websites
* Customize the appearance of your calendars
* Host different calendar sets from a single installation