ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Jamroom
Version : 6.5.13
Votes: 25

Screenshot

Jamroom is a community content management system. It enables you to bring your entire community online to participate in your websites content creation. If you want to build an online community where everyone has their own identity then Jamroom can provide you with the tools to do it.

  Space Required : 72.00 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

  Release Date : 18-04-2022

Features
100% Your Branding and Control

Jamroom 5 is a "White Label" Social Media System - Jamroom code runs on your server, and is 100% under your control.
  • All logos and images are easily changed to your logos and images.
  • Templates and CSS are 100% customizable to your site design and colors.
  • No fees for "logo removal" or other silly charges.
Extensive Profile features

Jamroom 5 is a profile centered system based around user generated content:
  • Flexible profiles featuring both group and individual aspects.
  • Twitter™ like Activity Stream and Follower System makes "friends" easy.
  • Build your community on user provided content like blogs, audio, video and forums.
Easy to expand and customize

Jamroom 5 makes it easy to add new features and customize your site to suit your community needs.
  • Install dozens of modules and features with 1 click using the Jamroom Marketplace.
  • Powerful online editors for customizing images, templates and styles.
  • Flexible template based design makes it easy to tweak the site to suit your needs.