ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Booked
Version : 2.8.5
Votes: 86

Screenshot

Booked (formerly phpScheduleIt) is a simple but powerful reserve-anything scheduler. With flexible layouts, custom rules, a powerful administrative backend, and an unbelievably simple user experience, Booked can fit almost any need. From conference rooms to lab equipment to airplanes - it's Booked.

  Space Required : 20.88 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 4

  Release Date : 10-10-2020

Features
 • 100% free and open source.(GPL)
 • OS independent. Only requires a web server running PHP and MySQL.
 • Multiple languages and cultures.
 • Simple to install in any enviornment with a web-based or manual installation process available.
 • Easy to extend with many pluggable components.
 • No limits when hosting on your server. Unlimited number of schedules, resources, users and reservations.
 • Active support community.
 • Easy to use administrative tools make it easy to quickly fine, manage and export data.
 • Powerful reporting system.
 • Reservation start and end reminders.
 • Intutive click and drag schedule view allows users to quickly find and book an available time slot.
 • Organize users and limit access by groups.
 • Flexible layout configuration lets you set up schedules that fit your needs.
 • Limit and control resource usage with a flexible quota system.
 • Optionally review and approve reservation requests.
 • Integration with Outlook®, Google® Calendar or any other system that accepts .ical files.
 • Authentication integration with LDAP, Active Directory, WordPress and more.
 • Customizable attributes and fields.
 • Tiered roles and permissions.