ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
SuiteCRM
Version : 8.3.0
Votes: 123

Screenshot

SuiteCRM is a fork of SugarCRM. SuiteCRM is designed to be a free and open source alternative to SugarCRM Professional Edition. Because it is based on SugarCRM, all the community provided extensions that work with Community Edition will also work with SuiteCRM. SuiteCRM is also an excellent alternative to SalesForce Professional and Microsoft Dynamics

  Space Required : 247.10 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

  Release Date : 16-05-2023

Features
MANAGE YOUR CONTACTS

Organise your business contacts and record relevant information that will help your business create opportunities and leads. Import your contacts to communicate with clients and send marketing campaigns. Duplicate contact information for clients who work in the same business, to reduce time and improve efficiency.

TARGET CUSTOMERS

Target customers you want to do business with and configure them into lists through information gathered in the contacts database. By understanding who you want to target, your business can focus on creating marketing campaigns for those people who will most likely buy your product or service.

ORGANISE MEETINGS

Schedule meetings with clients or colleagues with SuiteCRM Max, and send invites to those people you want to attend. Manage the notes of your meetings to keep track with what is happening in your business. Set an expected duration for those meetings and reminders prior to them taking place.