ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
InfiniteWP
Version : 2.17.1
Votes: 27

Screenshot

InfiniteWP is a free, self-hosted multiple WordPress management platform that simplifies your WordPress management tasks into a simple click of a button.

  Space Required : 9.72 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 17-03-2023

Features
One Master Login : One-click access to all your WordPress dashboards. Forget your passwords once and for all.

One-click updates : Click the Update All button like a Boss and update everything - WP core, plugins and themes.

Instant Backup & Restore : Create backups of all your WordPress sites simultaneously. Restore backups instantly.

Manage Plugins & Themes : Activate, Deactivate and delete plugins and themes in bulk. Bulk install favorite plugins with a single click.